Konferencija -ST Alphe Secondary Focus, London

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji ST Alphe Secondary Focus u Londonu.


Na konferenciji ST Alphe Secondary Focus koja se održala u Londonu, predstavnici ISEM Agencije imali su priliku da se lično sastanu sa velikim brojem predstavnika srednjih škola i internata koji su prisustvovali.

Svi učesnici su maksimalno iskoristili mogućnost za intenzivno umrežavanje i razmenu iskustava i informacija o međunarodnom obrazovanju u srednjim školama i internatima.