Program razmjene srednjoškolaca (Njemačka)

Srednja škola u Njemačkoj

Program razmjene u Njemačkoj

Program kulturne razmjene srednjoškolaca u Njemačkoj prevashodno je namijenjen učenicima I, II, III razreda srednjih škola koji žele da nauče ili usavrše njemački jezik i da upoznaju način života i kulturu ljudi u Njemačkoj. 

Boravak je obezbijeđen u njemačkim porodicama, pažljivo odabranim od strane našeg renomiranog partnera u Njemačkoj. Pored kvalitetnog obrazovanja, program omogućava upoznavanje sa njemačkom kulturom, tradicijom i načinom života, kao i podizanje nivoa znanja njemačkog jezika. Odlazak učenika na program razmjene predstavlja veliko i jedinstveno životno iskustvo, kao i pripremu za buduće životne izazove i snalaženje u novim situacijama.

Osnovne informacije o programu

Zasto Njemačka i njemački jezik ?

Milioni turista iz čitavog svijeta posjete svake godine Njemačku koja leži u centru Evrope. Svako ko govori njemački jezik ima privilegiju da bolje i intenzivnije upozna život u Njemačkoj, njene stanovnike, istoriju i kulturu. Sa dobrim znanjem jezika možete da učestvujete u kulturnom i noćnom životu metropola poput Berlina, Minhena, Beča, Ciriha…
Sa znanjem njemačkog jezika otkrivate jednu od najvećih evropskih kultura u originalu, jer je njemački jezik – jezik Getea, Ničea i Kafke, jezik Mocarta, Baha i Betovena, Frojda i Ajnštajna.
Sem toga, Njemačka nudi veliki broj stipendija i različite programe podesne za studiranje u ovoj zemlji. Takođe postoje i mnogobrojne mogućnosti međunarodnih razmjena studenata i naučnika.
Dakle, učenje njemačkog jezika postaje sve veća potreba mladih ljudi .A uz učenje jezika, u zemlji automobilizma i industrije, hleba, piva i fudbala, upoznati nove ljude i običaje , jedinstveno je iskustvo.

Njemačke porodice

Porodice koje učestvuju na ovom program su smještene širom Njemačke u manjim ili većim mjestima. Postoji mogućnost odabira regije gdje bi učenik volio da boravi.
Porodice mogu biti kompletne ili jednoroditeljske, ali u svakom slučaju shvatićete da se radi o dobrim domaćinima koji će vam pomoći da se što lakše uklopite u njihovu zajednicu. Mnogo im je bitno zajedničko provođenje vremena.
Jedna porodica može primiti dva učenika na razmjeni iz različitih zemalja što upotpunjuje iskustvo, jer tada pored zajedničkog prilagođavanja na nove uslove zivota uči se o još jednoj kulturi i običajima.
Porodice vrlo često organizuju izlete van mjesta boravka, piknike u prirodi, obilaske istorijskih znamenitosti odlaske u pozorišta, posjete izložbama i brojnim sportskim manifestacijama.
Kao i u većini evropkih država cijela porodica se okuplja u kasnim poslijepodnevnim časovima i večera je vrlo često jedini obrok kada su svi na okupu.

Njemačke srednje škole

Njemački školski sitem se zasniva na obaveznom devetogodišnjem školovanju za sve. Djeca kreću u osnovnu četvorogodišnju školu sa šest godina. Po završetku osnovne skole opredjeljuju se za neku od srednjih škola. Standardi nastave i balans izmedju teoretskih i praktičnih predmeta se veoma razlikuju u zavisnosti od tipa srednje škole, kao i dužine trajanja školovanja.
Gimnazija daje najkompletniju edukaciju i većina učenika na kulturnoj razmjeni pohađa ovu vrstu škole. Ovi učenici mogu pohađati IX, X ili XI razred (odgovara našem I, II i III razredu).
Uobičajeno je da učenici slušaju obavezne predmete kao što su matematika, njemački, engleski, društvene nauke, prirodne nauke i fizička kultura. Uz pomenute predmete učenik može da bira i dodatne predmete u skladu sa svojim interesovanjima.
Od stranih jezika u njemačkim školama se pruža mogućnost učenja engleskog, francuskog, španskog i latinskog.
Škola traje od 8h-14h svakog radnog dana. Pauza za ručak je u 12h i traje 45 minuta.
Tokom školske godine, škole imaju više raspusta, po dvije nedelje u jesen, zimu i proljeće, a glavni je ljetnji odmor koji traje šest nedjelja.
Udaljenost od škole do kuće može biti najviše sat vremena. Što se prevoza tiče, učenik može ići biciklom ili pješke, ukoliko je škola blizu, ili kolima sa članovima porodice ili javnim prevozom, ukoliko je škola dalja.
P

Zakažite konsultacije

KONTAKT

ISEM Agencija

City kvart
Vojvode Maša Đurovića 3A
2. sprat, kancelarija br 11
81000 Podgorica

+382 69 08 55 05
info@isem.agency

Društvene mreže

Šta program obuhvata

 • Administrativnu podršku od strane predstavnika Agencije ISEM: konsultacije, pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i apliciranja za vizu
 • Priručnik sa savjetima za učešće na programu namijenjen učenicima
 • Orijentacioni program namijenjen učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u Njemačkoj
 • Smještaj i hranu u njemačkoj porodici i pohađanje njemačke srednje škole
 • Pomoć, podršku i savjete učenicima i roditeljima od strane predstavnika Agencije ISEM, kao i naših njemačkih partnera tokom boravka u Njemačkoj…

Uslovi za učešće na programu

Za učešće na programu kandidat treba da:

 • Bude redovan učenik srednje škole
 • Ima najmanje dobar uspjeh u školi i osnovno/solidno znanje njemačkog jezika
 • Pokaže želju da upozna njemački način života, kulturu, tradiciju…
 • Pokaže zrelost, fleksibilnost, samostalnost…
 • Pokaže spremnost za prilagođavanje na novi način života, nove ljude, običaje…

Za program razmjene ste spremni ako želite:

 • naučiti njemački jezik
 • upoznati Njemačku, njenu istoriju i kulturu
 • upoznati nove prijatelje
 • steći iskustvo za čitav život

a pri tom ste samostalni, snalažljivi, fleksibilni, tolerantni – prijavite se i uživajte u godini koja je pred vama !

Rok za apliciranje

Vrsta aplikacije Rok za prijavu
Za školsku godinu 2024/2025. 15. april 2024.
Za 2. polugodište 2023/2024. 15. oktobar 2023.

Veoma je važno da učenik pažljivo popuni aplikaciju koju dobija u Agenciji ISEM i kompletira dokumentaciju potrebnu za učešće na programu. Dokumentacija se zatim šalje našim partnerima u Njemačkoj. Nakon što partneri pregledaju aplikaciju, ukoliko su svi uslovi zadovoljeni, učenik će biti primljen na program. Naš njemački partner potom nalazi odgovarajuću porodicu i školu, nakon čega dostavlja detaljne informacije o njima.

Cijena programa

Vrsta aplikacije Cijena
Za jedno polugodište

8.590 EUR + 250 EUR
(sa popustom od 1000 EUR za rane aplikante koji apliciraju do 1.12.2023.)

Za cijelu školsku godinu
8.990 EUR + 250 EUR
(sa popustom od 1000 EUR za rane aplikante koji apliciraju do 1.12.2023.)

Cijena obuhvata:

 • Smještaj i hranu u njemačkoj porodici
 • Pohađanje njemačke srednje škole
 • Pomoć, podršku i savjete učenicima i roditeljima od strane predstavnika Agencije ISEM, kao i našeg partner u Njemačkoj tokom trajanja programa
 • Priručnik sa savjetima za učešće na programu namijenjen učenicima
 • Uputstva i preporuke namijenjene učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • Pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i dobijanja austrijske vize
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u Njemačkoj

Cijena ne obuhvata:

 • Obavezno zdravstveno osiguranje: 155 EUR za jedan semestar, 310 EUR za školsku godinu
 • Avio kartu
 • Mjesečni džeparac
 • Troškove apliciranja za vizu

Mogući dodatni troškovi (jako rijetko se dešava):

 • Dodatni troškovi u školi za knjige ili vannastavne aktivnosti
 • Javni prevoz tokom trajanja programa (zavisi od udaljenosti host porodice od škole, nerijetko učenici idu i pješke)

Dinamika plaćanja (3 rate)

 • I rata: 1500 EUR + 250 EUR po predaji aplikacije
 • II rata: 2500 EUR nakon prijema na program
 • III rata:po prijemu na program, tj. najkasnije 5 mjeseci prije početka programa, kako bi njemački institut mogao na vrijeme da obezbijedi svu neophodnu dokumentaciju za vizu za učenika

Otkazni rokovi

 • Ukoliko učenik ne bude primljen na program, naš partner u Njemačkoj vraća puni iznos
 • Ukoliko učenik ne dobije njemačku vizu, naš partner u Njemačkoj zadržava 800 EUR + 250 EUR i vraća preostali iznos
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa nakon prijema na program, a prije dobijanja porodice
 • Institut zadržava 1000 EUR + 250 EUR i vraća preostali iznos
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa nakon dobijanja porodice, naš partner u Njemačkoj zadržava 1500 EUR + 250 EUR i vraća preostali iznos
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa tokom boravka u Njemačkoj, naš njemački partner zadržava puni iznos

Odabir grada ili regije (opciono):

 • Odabir grada – Minhen, Hamburg: 890 EUR
 • Odabir regije – Bavarska, sjeverna regija, južna regija: 400 EUR
  • Doplata se vrši samo u slučaju da se dobije traženo
  • Nije garantovano da će se dobiti traženi grad ili regija
  • Što se ranije aplicira, to su veće šanse da će se traženo dobiti

Program kulturne razmjene u Njemačkoj daje velike benefite svim učesnicima i iskreno ga preporučujemo.
Zato se prijavite i  iskoristite mogucnost da godinu dana zivite kao tipičan njemački tinejdžer.