Program razmjene srednjoškolaca (Austrija)

Srednja škola u Austriji

Program razmjene u Austriji

Program kulturne razmjene u Austriji je namijenjen učenicima srednjih škola koji žele da usavrše njemački jezik, upoznaju austrijski način života i kulturu.

Boravak je obezbijeđen u austrijskim porodicama, pažljivo odabranim od strane naših renomiranih partnera u Austriji, sa iskustvom od preko 60 godina. Pored kvalitetnog obrazovanja, program omogućava upoznavanje sa austrijskom kulturom, tradicijom i načinom života, kao i podizanje nivoa znanja njemačkog jezika. Odlazak učenika na program razmjene predstavlja veliko i jedinstveno životno iskustvo, kao i pripremu za buduće životne izazove i snalaženje u novim situacijama.

Način organizovanja programa razmjene srednjoškolaca koji pruža Agencija ISEM u svojstvu partnera renomirane austrijske organizacije, u odnosu na praksu subagenture ili posredstvom agencija iz okruženja, ima niz prednosti. Prije svega, cijena je značajno niža. Zainteresovani učenici i njihovi roditelji pošteđeni su odlazaka van Crne Gore radi obavljanja informativnih razgovora, obezbjeđivanja austrijske vize i drugih pripremnih radnji tehničkog karaktera. Učenici imaju veću mogućnost izbora grada ili regije (Beč) u kojoj žele da se školuju, detaljnije informacije o programu, kao i blagovremeno upoznavanje sa porodicom u kojoj će boraviti tokom školovanja. Osnovni cilj Agencije ISEM jeste da obezbijedi kvalitetne škole i prije svega provjerene i pouzdane porodice.

Osnovne informacije o programu

Zasto Austrija i njemački jezik ?

Njemački jezik se ne nalazi na prvom mjestu jezika koji se uče iz ljubavi, jer mnogi smatraju da je grub, nemelodičan i težak za učenje.
Bez obzira na mišljenje koje vlada, u poslednje vrijeme postoji sve veća potražnja za učenjem njemačkog jezika.
Spada među najveće svjetske jezike i ukupno ima oko sto miliona maternjih govornika. Takođe je i maternji jezik najvećeg broja stanovnika EU.
Ukoliko spadate u kategoriju ljudi koja još uvijek nije uvidjela prednost koje poznavanje njemačkog jezika pruža, predstavljamo vam nekoliko razloga zašto bi trebalo da počnete sa učenjem.
Sve je veći broj mladih ljudi koji žele da upišu studije na nekom univerzitetu u zemljama njemačkog govornog područja. Da bi se potpuno integrisali u sredinu u kojoj živite i uspjeli da razumijete sve što čujete na predavanjima, neophodno je određeno znanje njemačkog jezika.
Poznavanje ovog jezika može biti od izuzetnog značaja za studente i stručnjake iz raznih oblasti, budući da u području naučnih publikacija, one na njemačkom zauzimaju drugo mjesto po zastupljenosti.
Zato je vrlo korisno učiti ovaj jezik, a posebno kada je to moguće učiniti u Austriji, zemlji u srcu Evrope, najbezbjednijoj zemlji za život na svijetu, koja uz to obiluje prirodnim ljepotama i fascinantnom istorijom.

Austrijske porodice

Učesnici programa razmjene borave u austrijskim porodicama koje su smještene širom Austrije u malim mjestima, ili predgrađima velikih gradova. Najveći broj učenika bude smješteno u okolini Beča.
Porodice nemaju novčanu nadoknadu za prijem učenika, već to rade na volonterskoj osnovi.
Austrijanci su dobri domaćini, provode dosta vremena sa svojom porodicom i trude se da se novi član što bolje uklopi u nju. Uživaju u druženju sa mladima iz različitih zemalja i žele da kroz međusobno druženje i zajednički život, upoznaju drugu kulturu i običaje.
U najvećem broju slučajeva, učenici imaju svoju sobu i obezbijeđena tri obroka.
Vikendom se organizuju brojne zajedničke aktivnosti i putovanja.

Austrijske srednje škole

Austrijsko srednje obrazovanje je drugačije organizovano od našeg.
U srednju školu djeca kreću sa deset godina i ona je osmogodišnja.
Učenici na razmjeni obično pohađaju V, VI ili VII razred, zavisno od znanja njemačkog jezika. Ne mogu pohađati VIII, završni razred, dakle, ne mogu maturirati u Austriji.
Znanje njemačkog jezika je poželjno, dok je znanje engleskog neophodno i provjerava se testom i intervjuom.
Osnovni predmeti koji se pohađaju u gimnaziji – engleski, njemački , matematika, istorija, biologija, fizička kultura, muzička kultura, fizika, geografija, francuski i latinski.
Dopušteno je zamijeniti jedan ili dva predmeta, sto znači da umjesto francuskog ili latinskog jezika, učenik može, na primjer, da se opredijeli za slusanje njemačkog jezika iz nižeg razreda.
Učenici na razmjeni imaju iste obaveze kao i lokalni učenici.
Škola počinje u septembru i svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u periodu od 8-13h, učenici na razmjeni su dužni da pohađaju nastavu.
Škole obezbjedjuju veliki broj vannastavnih aktivnosti.
Ono što je bitno napomenuti je da će svi učenici na razmjeni imati punu podršku u svakom trenutku, kako od lokalnog koordinatora tako i od komletnog nastavnog kadra u školi. Desiće se da učeniku naprave ustupak, jer i oni znaju da je poenta programa razmjene naučiti njemački jezik i ponijeti lijepa iskustva iz njihove zemlje.

Zakažite konsultacije

KONTAKT

ISEM Agencija

City kvart
Vojvode Maša Đurovića 3A
2. sprat, kancelarija br 11
81000 Podgorica

+382 69 08 55 05
info@isem.agency

Društvene mreže

Šta program obuhvata

 • Administrativnu podršku od strane predstavnika Agencije ISEM: konsultacije, pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i apliciranja za vizu
 • Priručnik sa savjetima za učešće na programu namijenjen učenicima
 • Orijentacioni program namijenjen učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u Austriji
 • Smještaj i hranu u austrijskoj porodici i pohađanje austrijske srednje škole
 • Pomoć, podršku i savjete učenicima i roditeljima od strane predstavnika Agencije ISEM, kao i naših austrijskih partnera tokom boravka u Austriji…

Uslovi za učešće na programu

Za učešće na programu kandidat treba da:

 • Bude redovan učenik srednje škole,
 • Ima solidan dobar uspjeh u školi i osnovno/solidno znanje francuskog jezika,
 • Pokaže želju da upozna austrijski način života, kulturu, tradiciju…
 • Pokaže zrelost, fleksibilnost, samostalnost…
 • Pokaže spremnost za prilagođavanje na novi način života, nove ljude, običaje…

Za program razmjene ste spremni ako želite:

 • naučiti njemački jezik
 • upoznati Austriju, njenu istoriju i kulturu
 • upoznati nove prijatelje
 • steći iskustvo za čitav život

a pri tom ste samostalni, snalažljivi, fleksibilni, tolerantni – prijavite se i uživajte u godini koja je pred vama !

Rok za apliciranje

Vrsta aplikacije Rok za prijavu
Za školsku 2024/2023. godinu  15. april 2024.
Za 2. polugodište 2023/2024. godine 15. oktobar 2023.

Veoma je važno da učenik pažljivo popuni aplikaciju koju dobija u Agenciji ISEM i kompletira dokumentaciju potrebnu za učešće na programu. Dokumentacija se zatim šalje partneru u Austriji. Nakon što naš austrijski partner pregleda aplikaciju, ukoliko su svi uslovi zadovoljeni, učenik će biti primljen na program. Naš partner u Austriji potom nalazi odgovarajuću porodicu i školu, nakon čega dostavlja detaljne informacije o njima.

Cijena programa

Vrsta aplikacije Cijena
Za jedno polugodište
8.590 EUR + 250 EUR
(sa popustom od 1000 EUR za rane aplikante koji apliciraju do 1.12.2023.)
Za cijelu školsku godinu
8.990 EUR + 250 EUR ((sa popustom od 1000 EUR za rane aplikante koji apliciraju do 1.12.2023.)

Cijena obuhvata:

 • Smještaj i hranu u austrijskoj porodici
 • Pohađanje austrijske srednje škole
 • Pomoć, podršku i savjete učenicima i roditeljima od strane predstavnika Agencije ISEM, kao i našeg partnera u Austriji tokom trajanja programa
 • Priručnik sa savjetima za učešće na programu namijenjen učenicima
 • Uputstva i preporuke namijenjene učenicima i roditeljima pred odlazak na program
 • Pomoć prilikom popunjavanja formulara, prikupljanja dokumentacije i dobijanja austrijske vize
 • Podršku od strane lokalnog koordinatora tokom boravka u Austriji

Cijena ne obuhvata:

 • Obavezno zdravstveno osiguranje: 155 EUR za jedan semestar, 310 EUR za školsku godinu
 • Avio kartu
 • Mjesečni džeparac
 • Troškove apliciranja za vizu

Odabir grada (opciono):

 • Odabir grada – Beč: 690 EUR
  • Doplata se vrši samo u slučaju da se dobije porodica i škola u Beču
  • Nije garantovano da će se dobiti traženi grad
  • Što se ranije aplicira, to su veće šanse da će se dobiti traženo

Dinamika plaćanja (3 rate)

 • I rata: 1500 EUR + 250 EUR po predaji aplikacije
 • II rata: 2500 EUR nakon prijema na program
 • III rata:po prijemu na program, tj. najkasnije 5 mjeseci prije početka programa, kako bi partneri mogli na vrijeme da obezbijede svu neophodnu dokumentaciju za vizu za učenika

Otkazni rokovi

 • Ukoliko učenik ne bude primljen na program, naš austrijski partner vraća puni iznos.
 • Ukoliko učenik ne dobije austrijsku vizu, naš austrijski partner zadržava 800 EUR + 250 EUR i vraća preostali iznos.
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa nakon prijema na program, a prije dobijanja porodice, naš austrijski partner zadržava 1000 EUR + 250 EUR i vraća preostali iznos.
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa nakon dobijanja porodice, naš austrijski partner zadržava 1500 EUR + 250 EUR i vraća preostali iznos.
 • Ukoliko dođe do otkazivanja programa tokom boravka u Austriji, naš austrijski partner zadržava puni
  iznos.

Mogući dodatni troškovi (jako rijetko se dešava):

 • Dodatni troškovi u školi za knjige ili vannastavne aktivnosti
 • Javni prevoz tokom trajanja programa (zavisi od udaljenosti host porodice od škole, nerijetko učenici idu i pješke)

Ako želite naučiti njemački jezik, upoznati Austriju, njenu istoriju i kulturu, upoznati nove prijatelje, steći iskustvo za čitav život, a pri tom ste samostalni, snalažljivi, fleksibilni, tolerantni – prijavite se i uživajte u godini koja je pred vama!