EYCA i ISEM

Evropska omladinska kartica (EYCA) je jedina zvanična i besplatna benefit kartica, podržana od strane Ministarstva sporta i mladih, koja u Crnoj Gori omogućava svim crnogorskim građanima i građankama uzrasta 13-29 godina da koriste preko 270 popusta u našoj zemlji i preko 70 hiljada popusta u čitavoj Evropi. 

4. decembra 2023. Agencija ISEM i EYCA  potpisali su zvaničan memorandum o saradnji. 

Popust u iznosu od 30% na prijavu za Work and Travel program moguće je ostvariti u ISEM agenciji, jednostavnim popunjavanjem Sign up forme:

Sign Up forma

    Gore navedeni podaci se obrađuju i koriste u svrhu izdavanja EYCA kartice, a sve u skladu sa Politikom zaštite podataka.