Konferencija – British Boarding Schools Network, London

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji British Boarding Schools održanoj u Londonu.


U Londonu je početkom marta 2023. godine održana dvodnevna konferencija u organizaciji British Boarding Schools Network asocijacije koja okuplja brojne srednje škole internatskog tipa u Velikoj Britaniji, ali i realizovan veliki broj uspješnih sastanaka, koji će rezultirati novim partnerstvima sa visokorangiranim školama, te samim tim obogatiti ponudu Agencije ISEM.

Agencija ISEM je članica ove prestižne asocijacije, što omogućava lakši, brži i efikasniji pristup informacijama koje se tiču najnovijih trendova u sektoru privatnog srednjeg obrazovanja u Velikoj Britaniji, kao što su brojne mogućnosti u dijelu stipendiranja, razvojni planovi škola, rang liste, itd…