Konferencija – ST Alphe Secondary Focus, Frankfurt

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji ST Alphe Secondary Focus u Frankfurtu.


Na ST Alphe Secondary Focus konferenciji održanoj u Frankfurtu predstavnici ISEM Agencije su imali priliku da se lično sastanu sa velikim brojem predstavnika srednjih škola i internata koji su prisustvovali.

Svi učesnici su iskoristili priliku za intenzivno umrežavanje i razmjenu iskustava i informacija o međunarodnom obrazovanju u srednjim školama i internatima.