Konferencija – ICEF Higher Education, Barcelona

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji ICEF Higher Education održanoj u Barseloni.


ICEF (International Consultants for Education and Fairs) je organizacija koja se bavi promovisanjem međunarodnog visokog obrazovanja i povezivanjem institucija iz oblasti obrazovanja širom svijeta.

ICEF Higher Education konferencija održana u Barseloni okupila je predstavnike visokoškolskih institucija, agencija za obrazovanje i drugih organizacija iz oblasti obrazovanja. Cilj konferencije bio je omogućiti učesnicima da se povežu, razmijene iskustva i informacije o međunarodnom visokom obrazovanju.

Predstavnici ISEM Agencije su imali priliku da se povežu sa brojnim partnerskim univerzitetima u Barseloni, koji su kasnije predstavili svoje akademske programe na Sajmu medjunarodnih univerziteta i srednjih škola koji je ISEM Agencija organizovala 18. oktobra u Hotelu Hilton u Podgorici.

Leave a Reply