Maksim Jovović – Tallulah Falls School, Georgia, SAD

Naš dragi Maksim nam šalje fotografiju iz američke internatske škole i kaže:

”Zadovoljan sam puno i baš je zabavno i lijepo biti dio ove njihove porodice”.

Internatske škole nude brojne prednosti, kao što su: sticanje izuzetno kvalitetnog obrazovanja, brojne i raznovrsne vannastavne aktivnosti, ozbiljnu pripremu za fakultet, ali i sazrijevanje i osamostaljivanje kroz lični razvoj.

Više informacija o Tallulah Falls School možete pronaći na ovom linku.