Konferencija -ST Alphe Summer Schools, Rim

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji ST Alphe Summer Schools u Rimu.


Na konferenciji ST Alphe Summer Schools koja se održala u Rimu, predstavnici ISEM Agencije imali su priliku da se lično sastanu sa velikim brojem predstavnika ljetnjih škola koji su prisustvovali ovoj konferenciji.

Svi učesnici su maksimalno iskoristili mogućnost za intenzivno umrežavanje i razmjenu iskustava i informacija o međunarodnom obrazovanju i brojnim prilikama za učenje stranih jezika u ljetnjim školama.