Konferencija – NABSW London, 2024

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji NABSW u Londonu.


North American Boarding Schools Workshop je koferencija sa fokusom na srednje škole internatskog tipa u Americi. 

Tokom dvodnevnog događaja, predstavnici Agencije ISEM sastali su se sa velikim brojem novih, ali i sa mnogim aktuelnim partnerima.

Svi učesnici konferencije su maksimalno iskoristili mogućnost za intenzivno umrežavanje i razmjenu iskustava i informacija o međunarodnom obrazovanju u srednjim školama i internatima.

Leave a Reply