Andrej Milović – Tallulah Falls School, Georgia, SAD

Naš dragi Andrej šalje fotografije sa ceremonije dodjele diploma iz Tallulah Falls School.

Internatske škole nude brojne prednosti, kao što su: sticanje izuzetno kvalitetnog obrazovanja, brojne i raznovrsne vannastavne aktivnosti, ozbiljnu pripremu za fakultet, ali i sazrijevanje i osamostaljivanje kroz lični razvoj.

Više informacija o Tallulah Falls School možete pronaći na ovom linku.