Seminar – “Zadovoljstvo zaposlenog kao snaga organizacije”

Seminar pod nazivom “Zadovoljstvo zaposlenog kao snaga organizacije” održan je 19. juna 2024. godine, u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Agencijom ISEM.

Naša predavačica, Marija Babić, magistar kliničke psihologije i sudski vještak, predstavila je svoje bogato iskustvo u oblasti HR psihologije. Tokom seminara, učesnici su imali priliku da saznaju kako efikasno odabrati nove saradnike, podržati postojeće, ulagati u njihov profesionalni razvoj, te kako izgraditi produktivne timove i postići maksimalnu produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih.

Jedan od ključnih alata predstavljenih na seminaru bio je Harrison Assessment, globalno priznati instrument za mjerenje karakteristika ličnosti, koji pomaže organizacijama da bolje razumiju i razvijaju svoje kadrove.

Leave a Reply