Posjeta – FUDŠ, Slovenija

Predstavnici Agencije ISEM posjetili su Fakultet za primenjene društvene nauke (FUDŠ) u Novoj Gorici, Slovenija.


Fakultet za primenjene društvene nauke (FUDŠ) osnovan je 2006. godine.

FUDŠ pruža fakultetsko obrazovanje iz oblasti društvenih nauka i nudi programe kao što su socijalni rad, kulturne studije, psihosocijalne studije i menadžment javnih politika.

Fakultet se ističe visokim standardima nastave, stručnim kadrom i fokusom na sticanje praktičnih vještina.

Leave a Reply