Posjeta – ACS International School Cobham

Predstavnici Agencije ISEM posjetili su ACS International School Cobham u Engleskoj.


ACS International Schools je grupa koja se sastoji od četiri nezavisne škole, od kojih se tri nalaze u Engleskoj i jedna u Kataru.

Kampus ACS International School Cobham udaljen je oko 25 km od centra Londona, a prostire se na 128 hektara.

ACS Cobham broji oko 1.300 učenika u dobi od 2 do 18 godina, koji predstavljaju više od 70 nacionalnosti, a poučavaju ih 300 stručnih nastavnika i članova osoblja. Za oko 230 međunarodnih učenika uzrasta 12-18 godina obezbijeđen je internatski smještaj.

Škola nudi američki i globalni kurikulum koji uključuje svetski poznate programe:

  • International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP
  • Advanced Placement International Diploma – APID
  • Advanced Placement Capstone Diploma – APCD
  • Advanced Placement – AP
  • Diploma američke srednje škole s odlikovanjem

Pored visoko kvalitetnog akademskog programa, ACS Cobham škola prepoznata je i po izuzetnim vannastavim i sportskim aktivnostima.

Leave a Reply