Konferencija – ICEF Higher Education, Berlin

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji ICEF Higher Education održanoj u Berlinu.


ICEF (International Consultants for Education and Fairs) je organizacija koja se bavi promovisanjem međunarodnog visokog obrazovanja i povezivanjem institucija iz oblasti obrazovanja širom svijeta.

Trodnevna ICEF Higher Education konferencija održana u Berlinu okupila je predstavnike visokoškolskih institucija, agencija za obrazovanje i drugih organizacija iz oblasti obrazovanja. Cilj konferencije bio je omogućiti učesnicima da se povežu, razmijene iskustva i informacije o međunarodnom visokom obrazovanju.

Predstavnici ISEM Agencije su imali priliku da se povežu sa brojnim partnerskim univerzitetima u na ICEF konferenciji u Berlinu. 

Leave a Reply