Konferencija – ICEF Berlin ’23

Predstavnici Agencije ISEM učestvovali su u međunarodnoj konferenciji ICEF održanoj u novembru 2023. godine u Berlinu.


ICEF (International Consultants for Education and Fairs) je organizacija koja se bavi promovisanjem međunarodnog obrazovanja i povezivanjem institucija iz oblasti obrazovanja širom svijeta.

Dvodnevna ICEF konferencija održana u Berlinu okupila je blizu 3,000 predstavnika iz obrazovnog sektora iz cijeloga svijeta (univerziteti, srednje škole internatskog tipa, škole jezika, Work and Travel, itd.), što ujedno predstavlja i najveći dogadjaj ove vrste na svijetu.

Cilj konferencije bio je omogućiti učesnicima da se povežu, razmijene iskustva i informacije o međunarodnom obrazovanju.

Predstavnici ISEM Agencije su imali priliku da se povežu sa brojnim partnerskim univerzitetima u na ICEF konferenciji u Berlinu.